Behandling av teakdekk med Boracol Teak Special

Boracol Teak Special er et uovertruffent godt produkt til å holde teakdekk og andre teakoverflater pene og rene. Ved hjelp av Boracol Teak Special vil man forhindre soppdannelse og sorte prikker på teakdekket.

Svært mange av våre kunder har også oppdaget at Boracol Teak Special egner seg veldig godt for å holde terasse- og hagemøbler pene. 

 

Jevnlig behandling med Boracol Teak Special vil sørge for at teakdekket ditt alltid vil se pent og vakkert ut.

boracol1.jpg  boracol2.jpg

Teakdekket på denne 8 år gamle Hallberg Rassy 34 har hvert år blitt behandlet med Boracol Teak Special.

Boracol Teak Special dreper alle soppsporer og forhindrer at du får sorte og skjemmende prikker på dekket ditt.

 


Slik behandler du teakdekket med Boracol Teak Special

  • Teakoverflaten skal være ren for overflatebehandling og skitt før du påfører Boracol Teak Special.
  • Påfør Boracol Teak Special på teakdekket med pensel, rull eller børste. Du kan også bruke en sprøyte. Sørg for at treet mettes med Boracol Teak Special. Husk, bruk hansker under arbeidet.
  • Du kan regne med et forbruk på ca 1 liter per 5m².
  • Det gjør ingenting at overflaten er noe fuktig når du påfører Boracol Teak Special.
  • NB! Unngå at væsken kommer i kontakt med aluminium, da denne kan øke graden av korrosjon på aluminium en anelse.
  • Det er viktig at ikke dekket blir utsatt for vann, regn etc like etter behandlingen da virkestoffene må ha tid til å trenge inn i treverket.
  • Etter ca. 1 døgn har Boracol Teak Special trengt inn i treverket. Dekket kan nå skrubbes lett, eller man kan la være å rense/vaske det noe mer. Etter 1-2 uker vil uansett dekket framstå som rent og pent.
  • Erfaringer viser at en behandling som beskrevet over vil holde dekket pent i opp mot ca. 1 år. Dekket vil framstå som lyst og pent, men med en svak gråfarge. I løpet av sesongen bør dekket vaskes rent med såpe.
  • Vi anbefaler allikevel at man foretar en behandling av dekket på våren og en behandling om høsten. Da er du garantert et alltid like vakkert teakdekk.
  • For å bringe den naturlige olje opp til overflaten på dekket, anbefaler Hallberg Rassy at man vasker dekket med saltvann.

Hallberg Rassy anbefaler å behandle deakdekk med Boracol.

Erfaringer viser at en behandling som beskrevet over vil holde dekket pent i opp mot ca. 1 år. Dekket vil framstå som lyst og pent, men med en svak gråfarge. I løpet av sesongen bør dekket vaskes rent med såpe.

 

             

    Bilde 1                                                       Bilde 2

Bilde 1: Her har man benyttet Boracol Teak Special
Bilde 2: Her har man ikke benyttet Boracol Teak Special


Hvor ofte skal man behandle dekket med Boracol teak Special?

Det anbefales at man behandler dekket med Boracol Teak Special en gang om våren og en gang om høsten. Da er du garantert å alltid ha et vakkert teakdekk.

Ved hjelp av Boracol Teak Special holder du dekket på båten pent i år etter år.
Et behandlet teakdekk vil i tørt vær framstå lyst og pent med en lett grålig overflate.
Alle båttyper med teakdekk, enten det er angrepet av sopp eller ikke vil dra nytte av en behandling med Boracol Teak Special.
 

Hallberg Rassy verftet anbefaler sterkt Boracol til behandling av teakdekk og andre treoverflater på båten

Boracol Teak Special kan med stor fordel benyttes på alt treverk ombord på båten eller andre steder. I løpet av de senere år har vi fått mange tilbakemeldinger fra fornøyde båteiere som har brukt Boracol på båtene sine.

De som har brukt Boracol forteller, at det virker fantastisk, og at behandlingen holder i opp til et år. Dekket vil i tørt vær framstå lyst med en lett grålig overflate.
 

 

  

Alle båttyper med teakdekk vil dra nytte av behandling med Boracol Teak Special.

Det aller beste er å behandle dekket en gang om høsten og en gang om våren.

 

Generell informasjon om Boracol

Boracol er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og jordslag. Boracol har vært på markedet i mange år, og benyttes til forebyggelse mot sopp og råte i mange sammenhenger.  Boracol brukes til impregnering av båter, nye og eldre hus, broer, kirker, gamle prekestoler, altertavler, etc.
Flere og flere eiere av trebåter har nå fått øynene opp for dette unike produktet. Boracol er et produkt som ikke bare bør benyttes på gamle og verneverdige båter, men også nyere trebåter for å forebygge sopp og muggskader som igjen kan føre til råte, «blåved» og andre misfarginger i treverket.

Svært mange har for eksempel oppdaget hvor gunstig det er å behandle sitt teakdekk med Boracol Teak Special.
Hvem har ikke ergret seg over de sorte og stygge flekkene som kommer på teakdekket etter en tid? De sorte prikkene er sopp. Den beste og mest effektive måten å fjerne disse på, og forebygge mot nye sorte flekker, er å bruke Boracol Teak Special.
Boracol er blant annet blitt benyttet til konservering av fregatten «Jylland», skonnertene «Fulton» og «Svanen», jakten «Gjøa», ishavsskøyta «Havnøy» og «RS 1- Colin Archer» m.fl.

 

      

Boracol benyttes i de deler av båten der treverket er mest fuktig eller senere kan bli utsatt for fukt. Det anbefales å bruke Boracol på treverket i båten, enten man har liten eller stor båt, tre- eller glassfiberbåt.


Boracol brukes ikke bare til båt
Boracol benyttes ikke bare til båt, men også på hus, hytter, broer, tak, gravstøtter, terrasser, utemøbler, gjerder, portstolper, skilt, telefonstolper, brygger, kaianlegg, tømmerkonstruksjoner, taksten, kjellere, loft, våtrom, garasjer, trapper, lekeapparater, heller, mur, marmor, granitt, natursten etc.

Boracol kan anvendes oppå malte og behandlete overflater for å fjerne sopp, mose, alger etc. Anbefales på loftstak, veggkledning, takstoler, vegg- og gulvkonstruksjoner. Boracol trenger dypt og effektivt inn i mur- og treverk og dreper soppsporer med langtidsvirkning.
 

[teakstol]                      

 

Mange har oppdaget hvor smart det er å behandle teakmøblene med Boracol Teak Special. Ved hjelp av dette produktet holder møblene seg pene og rene, og du unngår sorte prikker og skjolder på overflaten.

 

 

Egenskaper
Boracol har tilnærmet samme penetrerende evne som vann. Der vann trenger inn i trevirket vil også Boracol trenge inn.
Boracol legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger fra overflaten og inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og vare lenge.
Boracol trenger inn i både tørt, fuktig og vått treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør.
Det er altså kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket (jo fuktigere treverket er, jo raskere trenger Boracol inn i veden) og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol til et unikt impregneringsmiddel til treverk i båt eller andre konstruksjoner.

 

Om soppangrep og råtedannelse
Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst- og vintermånedene. Et fuktig klima er som oftest årsaken til råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper angriper friskt trevirke.
Vekstbetingelsene til sopp er knyttet til næring (trevirke), vann, varme og oksygen. I naturen vil samtlige betingelser være oppfylt, men i treverk som er benyttet i båt vil vekstforholdene arte seg forskjellig, alt etter hvordan de ulike vekstbetingelsene er i den enkelte båt.

Vann er den viktigste betingelsen for utviklingen av soppangrep. Hvis fuktighetsgraden i treverket holdes under 20 % vil det ikke være vekstvilkår for soppdannelse. For at soppsporene skal kunne spire på eller i trevirke, kreves det en temperatur på mellom 10 og 40oC. og tilgang på vann/fuktighet. Soppen kan vokse og utvikle seg ved temperaturer ned til 0oC og ved vanninnhold i treet ned til ca. 20 vektprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale, og man tror den er nedkjempet. Når vekstvilkårene igjen blir gunstige, vil soppen florere på ny.

Uansett, det beste er å gjøre hva man kan for å forhindre soppangrep i båten. Det er ingen god følelse å vite at soppen gror, syder og blomstrer under dekk og dørk! Kjemisk og konstruktiv beskyttelse mot sopp og råte
Det skilles mellom to typer beskyttelse mot sopp og råte. Den ene er kjemisk og den andre er konstruktiv.

 

Kjemisk beskyttelse
Den kjemiske beskyttelsen består i at man påfører treverket kjemiske stoffer som skal forhindre soppdannelse og råte.


 

Konstruktiv beskyttelse
Ved konstruktiv beskyttelse sørger man for at trevirket ikke utsettes for fukt som igjen kan føre til soppangrep. Sopp kan som regel ikke vokse i trevirke som har et fuktinnhold på under 20 %.
Den konstruktive beskyttelsen kan utøves ved for eksempel utlufting eller ved avfukting. Stillestående, fuktig luft gir ideelle vekstforhold for sopp. Man skal derfor være nøye med å åpne skuffer, skap og dørker for økt luftsirkulasjon når båten ligger i opplag. Det er også viktig å tenke på god gjennomlufting når man pakker båten inn med presenning.

 

Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte
De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve trevirket, men legger seg isteden bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede trevirket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare «vaskes» av etter en viss tid.
Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted er «gifthinnen» brutt, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan «slå seg ned» og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye.


Boracol er et svært effektivt produkt
Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp, mugg og insekter.


 

Påføring av Boracol
Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller.

 

Etterbehandling
Treverk som er behandlet med Boracol skal etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent med å påføre denne til overflaten er tørr.


 

Miljø og brukervennlig
I dag benyttes Boracol i hele verden, og produktet har oppnådd stor anerkjennelse blant fagfolk og forskningsmiljøer som arbeider med sopp og råte-problematikk.
Boracol er markedets best dokumenterte impregneringsmiddel. Det foreligger en rekke tester og forskningresultater (fra hele verden) som bekrefter Boracol sin fantastisk gode evne til å forebygge og stoppe skader forårsaket av sopp og innsekter i treverk.

Boracol benyttes også på andre materialer som for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).


 

Boracol finnes i følgende varianter:

Boracol Special 
-for bekjempelse av alger, mose, råte, muggsopp på tre, og murverk samt lettere insektangrep

Boracol Teak Special 

- effektivt impregneringsmiddel for å rengjøre, beskytte og vedlikeholde alle konstruksjoner i teak og andre tresorter

 

Boracol 20 Rh-2Bd Prof
- et effektivt impregneringsmiddel for bekjemping og forebygging av sopp, råte og innsektsangrep (Ekte hussopp, borebiller, husbukk o.l.). Benyttes mot hussopp og insektangrep i treverk samt til desinfeksjon av murverk i forbindelse med bekjempelse av "ekte hussopp". Kun til profesjonelt bruk.


 

Boracol finnes i følgende forpakninger:
1 liter / 2,5 liter / 5 liter / 10 liter / 20 liter

 

Ta vare på verdiene dine med Boracol, det lønner seg!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2019 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis