Om Boracol

West System Norge AS selger markedets best dokumenterte og effektive middel mot sopp og råtedannelse, Boracol.

Boracol er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og jordslag. Boracol har vært på markedet i mange år, men har til nå ikke vært brukt mye innen maritime kretser i Norge. Produktet har derimot i stor utstrekning blitt brukt til impregnering av nye og eldre hus, broer, kirker, gamle prekestoler, altertavler, etc. Flere og flere eiere av trebåter har nå fått øynene opp for dette unike produktet. Boracol er et produkt som ikke bare bør benyttes på gamle og verneverdige båter, men også nyere trebåter for å forebygge sopp og muggskader som igjen kan føre til råte, «blåved» og andre misfarginger i treverket.

Boracol er blant annet blitt benyttet til konservering av fregatten «Jylland», skonnertene «Fulton» og «Svanen», jakten «Gjøa», ishavsskøyta «Havnøy» og «RS 1- Colin Archer» m.fl.


Egenskaper

Boracol har samme penetrerende evne som vann. Der vann trenger inn i trevirket vil også Boracol trenge inn. Boracol legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger fra overflaten og inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og vare lenge.

Boracol trenger inn i både tørt, fuktig og vått treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. Det er altså kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket (jo fuktigere treverket er, jo raskere trenger Boracol inn i veden) og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol til et unikt impregneringsmiddel til treverk i båt eller andre konstruksjoner.Om soppangrep og råtedannelse

Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst- og vintermånedene. Et fuktig klima er som oftest årsaken til råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper angriper friskt trevirke. Vekstbetingelsene til sopp er knyttet til næring (trevirke), vann, varme og oksygen. I naturen vil samtlige betingelser være oppfylt, men i treverk som er benyttet i båt vil vekstforholdene arte seg forskjellig, alt etter hvordan de ulike vekstbetingelsene er i den enkelte båt.

Vann er den viktigste betingelsen for utviklingen av soppangrep. Hvis fuktighetsgraden i treverket holdes under 20 % vil det ikke være vekstvilkår for soppdannelse. For at soppsporene skal kunne spire på eller i trevirke, kreves det en temperatur på mellom 10 og 40°C. og tilgang på vann/fuktighet. Soppen kan vokse og utvikle seg ved temperaturer ned til 0°C og ved vanninnhold i treet ned til ca. 20 vektprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale, og man tror den er nedkjempet. Når vekstvilkårene igjen blir gunstige, vil soppen florere på ny.

Uansett, det beste er å gjøre hva man kan for å forhindre soppangrep i båten. Det er ingen god følelse å vite at soppen gror, syder og blomstrer under dekk og dørk!Kjemisk og konstruktiv beskyttelse mot sopp og råte. Det skilles mellom to typer beskyttelse mot sopp og råte. Den ene er kjemisk og den andre er konstruktiv.

Kjemisk beskyttelse
Den kjemiske beskyttelsen består i at man påfører treverket kjemiske stoffer som skal forhindre soppdannelse og råte.


Konstruktiv beskyttelse
Ved konstruktiv beskyttelse sørger man for at trevirket ikke utsettes for fukt som igjen kan føre til soppangrep. Sopp kan som regel ikke vokse i trevirke som har et fuktinnhold på under 20 %. Den konstruktive beskyttelsen kan utøves ved for eksempel utlufting eller ved avfukting. Stillestående, fuktig luft gir ideelle vekstforhold for sopp. Man skal derfor være nøye med å åpne skuffer, skap og dørker for økt luftsirkulasjon når båten ligger i opplag. Det er også viktig å tenke på god gjennomlufting når man pakker båten inn med presenning.

Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte
De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve trevirket, men legger seg isteden bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede trevirket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare «vaskes» av etter en viss tid. Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted er «gifthinnen» brutt, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan «slå seg ned» og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye.

Bruk ikke giftige og miljøskadelige impregneringsmidler
Det er også et faktum at en rekke av de produktene som benyttes til bekjempelse av sopp og råte i dag er svært giftig, både for vedkommende som benytter produktet og miljøet rundt. Det at produktet i seg selv er giftig og «farlig» for mennesker, planter og dyr er selvfølgelig ingen garanti for at det er et optimalt effektivt middel mot soppdannelse og de skadene dette kan medføre.Boracol er et effektivt produkt

Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp, mugg og insekter.


Påføring av Boracol
Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller.

Anvendelse
Boracol benyttes i de deler av båten der treverket er mest fuktig eller senere kan bli utsatt for fukt.

Etterbehandling
Treverk som er behandlet med Boracol skal etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent med å påføre denne til overflaten er tørr.


Brukervennlighet
Boracol er et patentbeskyttet produkt som er utviklet og produseres i Danmark.
I dag benyttes Boracol i hele verden, og produktet har oppnådd stor anerkjennelse blant fagfolk og forskningsmiljøer som arbeider med sopp og råte-problematikk. Boracol er markedets best dokumenterte impregneringsmiddel. Det foreligger en rekke tester og forskningresultater (fra hele verden) som bekrefter Boracol sin fantastisk gode evne til å forebygge og stoppe skader forårsaket av sopp og innsekter i treverk.

  • Boracol inneholder ingen løsemidler, lukter ikke og gasser ikke.
  • Boracol benyttes også på andre materialer enn treverk
  • Boracol benyttes også på andre materialer som for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).

 


Boracol finnes i følgende varianter:

Boracol Special (erstatter tidligere Boracol Rh 10): 
-for bekjempelse av alger, mose, råte, muggsopp på tre, og murverk samt lettere insektangrep.

Boracol Teak Special: 
-for bekjempelse av alger, mose, råte, muggsopp på tre, og murverk samt lettere insektangrep. Spesielt effektiv på teak og teakdekk.  

Boracol 20-2Bd Prof (kun for profesjonell bruk): 
-mot råte, hussopp og insektangrep i treverk samt til desinfeksjon av murverk i forbindelse med bekjempelse av "ekte hussopp".

 


Boracol finnes i følgende forpakninger:

1 liter / 2,5 liter / 5 liter / 10 liter / 20 liter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2019 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis