Innliming av ruter i lystbåter med Sikaflex

NB! Ved liming av glassruter i fritidsbåter, kontakt Sika Norge AS! De angitte informasjoner er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og under lokale forhold og skal betraktes som veiledning til våre kunder ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de oppnådde resultater ved produktets anvendelse. Sika Norge AS garanterer naturligvis for kvaliteten av de leverte produkter.

innlim11.gif- Plastvinduet slipes med sandpapir nr. 100 eller Scotch-Brite.

- Limflatene, rute, glassfiberarmert polyester, Gelcoat, ubehandlet/behandlet stål eller aluminium rengjøres med lofritt papir/fille, fuktet i Sika Cleaner 205. Tørketid: Min. 10 min., maks
120 min. v/20oC
 

- Ruten primes med Sika Primer 209 i 2 tynne strøk med 30 min. ventetid mellom hvert strøk. Bruk en myk pensel. Tørketid: Min. 30 min., maks. 24 timer v/20oC før påføring av Sikaflex 295UV.

innlim12.gif-
 Dersom limfalsen er i glassfiberarmert polyester, aluminium eller ubehandlet stål bruk Sika Primer 206 G+P i 1 tynt, men dekkende lag. Tørketid: Min. 30 min., maks. 24 timer v/ 20oC. Bruk en myk pensel. Dersom limfalsen er i tre, bruk Sika Primer 3 i 2 strøk med min.
1 time, maks. 5 timer tørketid mellom hvert strøk.
Bruk en myk pensel.

-
 Påfør Sikaflex 295 UV i en triangulær streng. Dette for å oppnå riktig mengde og høyde på den ferdige limstrengen. Denne skal ha en høyde på 5‚10 mm. avhengig av rutestørrelsen.
Bruk distanseklosser/glasslist.

innlim13.gif-
 Trykk ruten inntil distanseklossene/glasslisten med håndkraft og sikre ruten for sig med tape e.l. i 24 timer.

- Eventuell etterfuging foretas med Sikaflex 295 UV. For optimal UV-beskyttelse, montér Sika UV Tape med overdekking av massen tilsvarende 2 x rutens tykkelse
Forbehandling av underlag
Avfetting av ikke-sugende materialer
 Sika Cleaner 205

Avfetting av trematerialer Aceton
Ubehandlede metaller Icosit EG 1 Primer/Sika Primer 204
Glass (UV-beskyttelse)/aluminium og stål. Sika Primer 206 G+P
Lakkprimer for reparasjon av lakkskader, samt liming av plastruter som lexan, polykarbonat o.l. Sika Primer 209
Ulike typer plast. Sika Primer 215
Trematerialer I (Sikaflex 290 DC) Sika Primer 290 DC
Trematerialer II (Sikaflex 291/292/295UV/298) Sika Primer 3


Dersom du er i tvil m.h.t. bruk av primer, kontakt vår tekniske avd. for primerskjema. For å sikre en god fuging eller liming, må underlaget være fritt for støv og ander løse partikler, samt fett og olje.

Kontakt vår tekniske avdeling eller kundeservice for ytterligere opplysninger. Påse at du alltid får utlevert bruksanvisning og HMS-datablad før arbeidene starter.

innlim22.gif

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2020 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis