Om sopp og innsekter

Borebille • Muggsopp • Ekte hussopp • Kjellersopp • Husbukk

Borebille (Anobium punctatum)

Reproduserer seg innendørs og kan gjøre stor skade på hus og innbo.
Dette insektet kalles blant annet Tremit, Mit og Mott. Tremit trives i fuktige og milde kyststrøk. Mikroklimatiske forhold som vannlekkasjer, kondens og fukt fra klestørk kan gi svært gunstige forhold og øker ytterligere aktiviteten fra insektene.

Larven lager karakteristiske ganger i trevirket, herunder ca. 2 mm store hull i overflaten. Ut av hullene drysser hvitt tremel. I tillegg til trekonstruksjonen angripes også møbler og andre gjenstander og bygningsdeler av tre. Borebiller er utbredt i kystklimaet fra Telemark til Finnmark.

Stripet borebille (Anobium punctatum) er det treborende insektet som har den største utbredelsen, og insektet er kjent over store deler av landet.

Insektet trives best i kyststrøk, og den trives best ved temperaturer opp mot 20 - 25 °C.Hos Stripet borebille er det larvene som gjør skade på trevirket ved at den gnager ganger i veden. Larvestadiet varer fra 2 til 4 år.

boracol11.jpg
Stripet borebille gjør skade på trevirket ved at den gnager ganger og lager hulrom i veden.
 

boracol12.jpg
Kraftig angrep av Borebiller

Borebillen Anobium punctatum stammer fra Europa, men er nå udbredt over det meste av kloden unttatt i de tropiske deler av Afrika og Asien.

Anobium punctatum kommer frem fra juni til august. Etter parringen legger hunnen op til 50 egg i sprekker i treet, gjerne i de gamle flyvehuller. Hullene er 1-2 mm store.

boracol13.jpg
Her er treverket angrepet av borebiller

Larverne er normalt 2-4 år om udviklingen, men de kan være op til 8 år om det. Udviklingen forløber hurtigst ved 22-23°C og i træ med et fugtindhold på omkring 30%. Hvis fugtindholdet i træet er under 11%, går udviklingen i stå.

BORACOL 20 kan bekæmpe borebiller og forebygge nye angreb.

Virkestoffet i BORACOL 20 er unedbrydeligt, hvis det behandlede træ ikke udsættes for længere tids vandpåvirkning - udvaskning. Da behandlingen finder sted under tag er virkningen mod såvel svampe- som insektangreb langsigtet.

Ved behandling med BORACOL 20 rengøres træet, hvorefter der foretages 2 behandlinger til mætningspunktet: Særlig grundigt i samlinger og svindrevner. Væsken kan stryges eller sprøjtes på overfladen. Ved alvorligt etablerede angreb suppleres med dybdebehandling via forborede huller og/eller træventiler.
Ved kemisk bekæmpelse af insektangreb kan dybtsiddende larver overleve og fuldende udviklingen til voksne insekter.

Teoretisk set kan der være tegn på aktivitet i træet 3-5 år efter behandlingen. Nyudklækkede larver, der skal igennem spærrezonen på det behandlede træværk, overlever ikke.

 

 

Muggsopp

Vekst av muggsopper på flater kan først vise seg som en lett misfarging av overflaten, for eksempel flekker med gråtone i maling. Ved slik misfarging av tapet eller på maling på glassfiber etc kan det finnes muggsoppvekst i limet på baksiden. Etter hvert kan det komme synlig vekst av mycel og sporer. Vanlig er grå eller sorte ujevne flekker (Cladosporium, Stachybotrys m.fl.).

boracol14.jpg
Angrep av muggsopp.


Bruk luktesans og syn
Det aller enkleste og billigste er å bruke luktesansen. Kommer du inn fra frisk luft og kjenner mugglukt, så har du påvist forekomst av uakseptabel vekst av muggsopper ett eller annet sted inne.
Lukten viser at det er gasser (MVOC= "Microbial Volatile Organic Compounds)) fra muggsopper i luften og kanskje sporer i svevestøvet. Kontroller først at det ikke er noe så enkelt som mugg i brødboksen eller i andre lagervarer.
Lukt fra muggsopper kommer vanligvis fra muggsopper i vekst og i liten grad fra hvilende muggsoppkolonier (når materialet er tørt).


Ved grundig inspeksjon i bla. kjellerboder og/eller krypkjeller, fuktutsatte områder, på og bak listverk i dårlig ventilerte rom, og der det evt lukter muggsopp, kan du se vekst av muggsopp som grått, svart, grønt belegg eller som annen misfarging (se fotoet).
Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Mange kaller alt dette for svartsopp , og altfor mange tror at svartsopper uskyldige og uten skadelig virkninger. Det er helt galt! Innenfor denne gruppen finnes et stort antall slekter med 10-30 arter i hver slekt. Mange av dem produserer mykotoksiner og noen gir allergi.

 

boracol15.jpg
Muggsopp på taklekter

boracol102.jpg
Sorte avtegninger av muggsopp i vinduskarm


Muggsopp kan findes på overflader, der har været opfugtet gentagende gange eller over lang tid. Muggsoppene kan være synlige på overflader, men kan også være skjult inde i konstruktionerne, som ellers ser helt normale ud på overfladen.

Større arealer med Muggsopp kan give indeklimagener for personerne i bygningen. Eksempelvis: Slimhindesymptomer i øjne, næse og hals, hovedpine, utilpashed eller forværring af eksisterende allergi.

Det er de organiske forbindelser, som soppene producerer, sporerne samt partikler af selve muggsoppen, der kan medføre symptomerne.

Lugter det "jordslået", "indelukket", af mug eller kartoffelkælder, er det et kraftigt tegn på vækst af muggsopp.

Eksempler på typiske muggsopp, der findes i fugtskadede bygninger er: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Stachybotrys og Trichoderma.

 

 

Ekte hussopp (Serpula Lacrymans)

Voksested
Ekte hussopp er den mest fryktede skadesoppen i hus. Dette fordi den meget raskt gir en kraftig brunråte, har stor utbredelsesevne, og saneringstiltak ofte er omfattende og kostbare. Ekte hussopp angriper trematerialer med en fuktighet mellom 20-50%. Den beste veksten skjer ved en trefuktighet mellom 20-30% og samtidig en temperatur på 18-22° C. Ved temperatur over 28° C stopper veksten, og soppen dør ved lengre tids oppvarming over 40° C. Angrepet tre blir først gråbrunt, og veden blir etter hvert mer rødbrun, og den karakteristiske brunråten gir veden dype skrumperevner og store sprekkeklosser. Ved nedbrytingen frigis vann, som ofte kan sees på overflaten i form av klare væskedråper, herav det latinske navnet. Vann og næringsstoffer kan fraktes opptil 10 meter ved hjelp av soppens mycelstrenger. Disse kan bli opptil én cm tykke, og er i stand til å vokse gjennom murfuger, bak murpuss og over metall og andre uorganiske materialer. Strengene er karakteristisk sprø i tørr tilstand. Soppen overlever uttørking i flere år.

Man kan bekjempe og utrydde Ekte Hussopp ved hjelp Boracol 20.

Beskrivelse
Den unge soppen har et kraftig, hvitt overflatemycel. Dette får ofte gule og rødlige flekker, og blir etter hvert mer grålig. Fruktlegemet blir opptil ca 1 cm tykt og har brune folder og rynker på overflaten. Her produseres sporene, som ofte kan sees som et fint, brunt støv i hus hvor det finnes fruktlegemer. Dimitisk hyfesystem, med generative hyfer med bøyler og skjeletthyfer i basissjiktet og i mycelstrengene.

Ekte Hussopp nedbryder, i modsætning til andre svampearter, såvel træ- som murværk. Den udskiller oxalsyre, som stopper væksten, hvis den ikke får kontakt med kalkholdige materialer til neutralisering af syren. Fra sit udgangspunkt breder den sig i bygningen med mere eller mindre omfattende skader i træ- og murværk.

Ekte Hussopp er meget destruktiv, og bekæmpelsen bør derfor hurtigst muligt iværksættes. Der kræves særlige, grundige foranstaltninger med hensyn til identifikation af angrebets omfang i såvel træ- som murværk m.m. og selve bekæmpelsen.

boracol16.jpg
Ekte hussopp kan være meget skadelig, og det bør settes inn mottiltak så fort som mulig.


boracol17.jpg
Mycelium

boracol18.jpg
Stor forekomst av Ekte Hussopp. Man kan bekjempe og utrydde Ekte Hussopp ved hjelp Boracol 20.

boracol19.jpg
Ekte Hussopp kan gjøre mye og alvorlig skade. Det er ekstremt viktig å starte behandlingen med Boracol 20 med engang man oppdager og påviser Ekte Hussopp.


Ekte Hussopp findes ikke i naturen. Den findes hovedsagelig i indvendige trækonstruktioner i kontakt med murværk eller andet kalkholdigt materiale.

 

 

Kjellersopp (Coniophora puteana)

Kjellersopp, Coniophora puteana, kan være årsak til råte i gran, særlig i høyereliggende strøk. Den er vår viktigste råtesopp i hus og gjør der skade for kanskje hundre millioner kroner årlig. Fruktlegemene blir mørkt olivenbrune (rød-brun). De er jevne eller oftest noe vortete eller rynkete. Råten er en brunråte.

Kjellersopp ses ofte i naturen på døde grene, men forekommer også i huse. Det er den mest almindelige træødelæggende sopp, vi har. Den angriber både splint- og kerneved. Soppens mycelium angriber træet, der bliver rødbrunt og får skrumperevner med 1-3 centimeters afstand.

De Kjellersoppens udvikling og angreb af træet kan ytre sig meget forskelligt. Overflademyceliet er i starten fint med vifteformede strenge. Senere bliver strengene kraftigere, mørkere og mere bugtede. Myceliet er som regel fastvokset til træet ligesom et eventuelt frugtlegeme vil være trykt fast til træet. Frugtlegemet er skorpeformet med en bulet eller vortet overflade, men kan også være jævn, brunfarvet med en gullig kant. Sporerne er brune.

boracol20.jpg
Kjellersoppen gjør skade for store beløp i Norge hvert eneste år. Ved hjelp av Boracol kan dette forhindres.

 

boracol21.jpg
Ung vifteformet Kjellersopp-dannelse

 

boracol22.jpg
Eldre Kjellersopp-dannelse (rød-brun i fargen)

 

 

 

Husbukk (Hylotrupes bajulus)

husbukk.gifHusbukker det treborende insektet som en anser for å være den værste skadegjøreren i trehus. Husbukken er imidlertid mye mindre utbredt enn Stripet borebille, og den er kun påvist i enkelte fjordstrøk. På de steder hvor husbukken forekommer er den et stort problem.

Husbukkens farge er gulaktig til sort, og blir 1-2 cm lang.

Billene kommer fram midt på sommeren. Etter parring legger hunnen egg dypt inni sprekker i treet.Også når det gjelder husbukken er det larvene som gjør skade på trevirket i form av at de gnager ganger. Larvestadiet til husbukken varer også lengre enn hos Stripet borebille, og det er vanlig at larven gnager i trevirket i 8 til 12 år. Husbukk angriper særlig loft og takkonstruksjoner, og i enkelte tilfeller kan larvene angripe de bærende konstruksjoner så sterkt at forsterking/utskifting av trekonstruksjoner er påkrevet.

Et angrep av Husbukk kan utvikle seg raskt og ødelegge treet fullstendig.

Husbukk utryddes vanligvis ved anvendelse av langtidsvirkende insektdrepende væske som foreksempel Boracol 20.

 

boracol23.jpg
Husbukkens egg

boracol24.jpg
Husbukk

boracol25.jpg
Angrep av husbukk-larver kan gi katastrofale følger hvis man ikke setter inn mottiltak

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2019 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis