Forebyggelse av sopp og algeangrep i kjellere

Kjellere i eldre bygninger er ofte kalde og samtidig dårlig ventilert. Det gir høy fuktighet og gode betingelser for vekst af muggsopp på overflaterne samt råte og sopp i trebjelkelaget over kjelleren, i de nederste delene av tretrappene osv.

En fuktighet på over 18 % i byggematerialer vil gi gode vekstbetingelser for muggsopp, som kan vokse på nesten alle overflater. Resultatet kan bli et meget dårlig inneklima. Sopp vil ødelegge bygningsdeler af tre, når de riktige vekstbetingelser er til stede. Tre oppfuktet til over 20 % er utsatt for soppangrep.

En første forholdsregel for å unngå oppfuktning av kjelleren er å hindre, at vann trenger inn i kjelleren. Bekjempelse av muggsopp- og soppangrep vil kun få virkning på lang sikt, hvis årsaken til angrepet fjernes, så det ikke lenger er vekstbetingelser for soppen.

De to viktigste inngrep er å fjerne fuktkilder og forbedre ventilasjonen i kjelleren. Når disse forhold er brakt i orden gjennomføres bekjempelsen av selve angrepet.

Det er flere mulige fuktkilder, som:
• Overflatevann, som ikke ledes vekk fra bygningen
• Ledningsvann fra utette systemer
• Grunnfukt, som trenger inn i kjelleren


Det skal undersøkes grundig, hva årsaken til oppfuktningen er, og skaden skal utbedres.

Det skal skapes en effektiv ventilasjon i kjelleren for å holde luftfuktigheten på et akseptabelt lavt nivå. Med en effektiv ventilasjon menes gjennomtrekk i alle kjellerrom. Det skal undersøkes nøye, hva som skal til for å skape en effektiv ventilasjon enten som naturlig eller mekanisk ventilasjon.

Til slutt skal eventuelle soppangrep bekjempes og nye angrep forebygges. Overflater med muggsopp skal fjernes eller avrenses/behandles.

Ovenstående foranstaltninger er forutsetningen for på lang sikt å skape tilfredsstillende forhold i bygningskonstruksjonene og inneklimaet.

boracol10.jpg
Her ser man sorte avtegninger av muggsopp i vinduskarmen

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2019 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis